1 januari 2019

Welkom op de website van Kooplab B.V. (in voorbereiding*)

Kooplab is een dienstverlenende organisatie die diensten verleent bij het verkopen van betaalbare koopwoningen. Voor woningcorporaties en woningontwikkelaars biedt Kooplab twee koopoplossingen aan: Slimmer Kopen® ** en Kopen naar Wens.

Oogmerk van beide producten is dat huishoudens met bescheiden inkomens een 'kapitaalgoed' kunnen verwerven, eigenaarsgevoel ontwikkelen, zelfredzaam worden op de woningmarkt, en de kans krijgen aan vermogensontwikkeling te doen. Die vermogensontwikkeling wordt beïnvloed door de autonome waardeontwikkeling, door de effecten van eigen (duurzaamheids)investeringen in de woning, en door de verplichte aflossing. De aflossingsplicht beperkt de financiële risico's en is tevens te beschouwen als een vorm van pensioensparen. Mede door de lage rente is de betaalbaarheid van een eigen woning ook op langere termijn veilig te stellen. Door bij de verwerving van de woning de (financiële) drempel te verlagen, kunnen meer huishoudens profiteren van de voordelen van een eigen woning.

Slimmer Kopen® is een variant waarbij de woning met korting op de marktwaarde wordt verkocht. De koper deelt bij terug- of doorverkoop in de waardeontwikkeling met de aanbieder, volgens een faire regeling. Daarbij wordt rekening gehouden met de verstrekte korting.

Kopen naar Wens is een variant waarbij de koper bij aankoop minimaal 50% van de marktwaarde betaalt, en voor het overige gedeelte een uitgestelde betaling krijgt. Bij doorverkoop wordt het resterende bedrag betaald. Het resterende bedrag wordt geïndexeerd met de gemiddelde prijsontwikkeling, met een minimum van 2%. De waardeontwikkeling van het reeds betaalde deel is voor 100% voor de koper.

Kooplab verschaft licenties voor beide producten en levert verschillende diensten bij de implementatie en exploitatie ervan. Kooplab zorgt voor actuele contractuur en andere relevante documentatie, en bemant een helpdesk.

Wilt u meer informatie?

Maurice van Noordenne

Neemt u dan contact op met Maurice van Noordenne
06 - 153 00 643
m.v.noordenne@kooplab.nl

*Binnenkort zal de website www.kooplab.nl verder gevuld worden.
**Slimmer Kopen® is eigendom van woningcorporatie Sint Trudo; Kooplab verricht alle beheeractiviteiten voor licentiehouders van Sint Trudo.