Kopen naar Wens®

Kopen naar Wens is een koopformule die starters en middeninkomens in staat stelt om toch een eigen woning te bekostigen. Kopen naar Wens geeft de koper de mogelijkheid slechts een deel van de aankoopprijs te betalen (minimaal 50%). Het resterende bedrag wordt betaald bij doorverkoop. De lagere woonlasten bevorderen het kunnen starten of juist doorstromen op de woningmarkt. Kopen naar Wens biedt kopers de mogelijkheid tussentijds een deel van de resterende aankoopprijs te betalen.

Kopen naar Wens stelt corporaties en ontwikkelaars in staat woningen tegen marktwaarde te verkopen en daarmee toch doelgroepen zoals starters te bereiken. Kopen naar Wens werkt 'off balance'. Er staat geen verplichting voor terugkoop op de balans. Voor corporaties past het goed bij een exit-/investeringsstrategie, omdat de verkoopopbrengst, net als bij vrije verkoop, volledig kan worden geherinvesteerd. Voor ontwikkelaars biedt het mogelijkheden om te voldoen aan gemeentelijke eisen om kwalitatief goede, maar betaalbare koopwoningen te realiseren beneden een bepaalde prijsgrens. De aanbieder is de woning echt kwijt, omdat de koper volledig eigenaar wordt en er geen terugkoopplicht is. Daarmee is Kopen naar Wens een goede aanvulling op of alternatief voor bestaande koopformules.

Gebruiksrecht Kopen naar Wens

Kopen naar Wens komt voort uit de koopvariant Sociale Koop. Dudok Wonen uit Hilversum, Volkshuisvesting uit Arnhem, Sité Woondiensten uit Doetinchem en Havensteder uit Rotterdam hebben met de toenmalige Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV, per 1 juli 2012 opgegaan in Platform31) uitgebreid de mogelijkheden onderzocht en geëvalueerd die de koopformule biedt. Genoemde corporaties hebben Kooplab in de arm genomen om ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier landelijk beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde corporaties en ontwikkelaars.  

Dat de koopformule inmiddels een succes is, blijkt uit de bijna 1.100 verkochte woningen (t/m 2017) door 7 licentiehouders.

Interesse?

Kooplab verzorgt de uitgifte van licenties Kopen naar Wens. Daarnaast faciliteert Kooplab een helpdesk voor alle vragen over het koopproduct. Ook voorziet Kooplab in gerichte adviezen over de manier waarop u Kopen naar Wens met succes kunt implementeren in uw organisatie.

Meer informatie over Kopen naar Wens vindt u op www.kopennaarwens.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Kooplab. Wij helpen u graag verder.

Voordelen van Kopen naar Wens®

Voor de koper

Voor de corporatie of de ontwikkelaar

Motieven voor keuze Kopen naar Wens