Slimmer Kopen ®

Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen® is een koopoplossing die mensen met een smalle beurs in staat stelt met tientallen procenten korting een woning te kopen van een woningcorporatie.

Recht op terugkoop

Als tegenprestatie heeft de corporatie het eerste recht om de woning terug te kopen. Het is ook mogelijk om voor een terugkoopplicht te kiezen. Bij terugkoop of doorverkoop ontvangt de corporatie de gegeven korting terug. Tevens deelt de corporatie in de waardevermeerdering of -vermindering bij terugkoop.

Belangrijke voordelen van Slimmer Kopen®

  • een eigen woning voor mensen met een smalle beurs
  • kopers krijgen meer kwaliteit voor dezelfde prijs
  • een zorgvuldige verkoopaanpak
  • de oplossing voor een stagnerend verkoopprogramma
  • meer armslag voor investeringen in (verduurzaming van) de woningvoorraad
  • de verkochte woningen blijven beschikbaar voor sociale huisvesting
  • voor borging afspraken is geen erfpacht nodig  

Gebruiksrecht Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen® is ontwikkeld door woningcorporatie Sint Trudo uit Eindhoven. Woningcorporaties en ontwikkelaars kunnen het gebruiksrecht van Slimmer Kopen® verwerven. Tegen een vergoeding krijgt u de beschikking over een compleet pakket aan actuele contracten, documenten en bijbehorend verkoopmateriaal.

Vragen over Slimmer Kopen®

Kooplab begeleidt voor Sint Trudo de uitgifte van licenties Slimmer Kopen®. Ook voorziet Kooplab in gerichte adviezen om Slimmer Kopen® met succes te implementeren in de organisatie en te introduceren bij lokale partijen als notarissen, makelaars en banken. Kooplab faciliteert een full-service helpdesk voor alle vragen over Slimmer Kopen®.  

Meer informatie over Slimmer Kopen® en de aanbieders vindt u op www.slimmerkopenvoorcorporaties.nl.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Kooplab. Wij helpen u graag verder.

Slimmer Kopen ®