Kooplab

Kooplab verleent diensten bij het verkopen van betaalbare koopwoningen. Voor woningcorporaties en woningontwikkelaars heeft Kooplab een interessante koopoplossing: Kopen naar Wens.

Kooplab verschaft licentie voor Kopen naar Wens en levert verschillende diensten bij de implementatie en exploitatie ervan. Kooplab zorgt voor actuele contractuur en andere relevante documentatie, en bemant een full-service helpdesk.

Oogmerk van Kopen naar Wens is dat huishoudens met bescheiden inkomens een 'kapitaalgoed' kunnen verwerven, de kans krijgen aan vermogensontwikkeling te doen, eigenaarsgevoel ontwikkelen, en zelfredzaam worden op de woningmarkt, Het optreden van vermogensontwikkeling wordt beïnvloed door de autonome waardeontwikkeling, door de effecten van eigen (duurzaamheids)investeringen in de woning, en door de verplichte aflossing. De aflossingsplicht beperkt de financiële risico’s en is tevens te beschouwen als een vorm van pensioensparen. Mede door de relatief lage rente is de betaalbaarheid van een eigen woning ook op langere termijn veilig te stellen. Door bij de verwerving van de woning de (financiële) drempel te verlagen, kunnen meer huishoudens profiteren van de voordelen van een eigen woning.

Kopen naar Wens is een variant waarbij de koper bij aankoop een uitgestelde betaling kan worden verleend, tot maximaal 50% van de marktwaarde. Bij doorverkoop wordt het resterende bedrag betaald. Dit bedrag wordt geïndexeerd met de prijsontwikkeling. De waardeontwikkeling van het al betaalde deel is voor 100% voor de koper.

 

Lees meer