Kooplab

Kooplab verleent diensten bij het verkopen van betaalbare koopwoningen. Voor woningcorporaties en woningontwikkelaars heeft Kooplab twee interessante koopoplossingen: Kopen naar Wens en Slimmer Kopen®.

Kooplab verschaft licenties voor beide producten en levert verschillende diensten bij de implementatie en exploitatie ervan. Kooplab zorgt voor actuele contractuur en andere relevante documentatie, en bemant een full-service helpdesk.

Oogmerk van beide producten is dat huishoudens met bescheiden inkomens een 'kapitaalgoed' kunnen verwerven, de kans krijgen aan vermogensontwikkeling te doen, eigenaarsgevoel ontwikkelen, en zelfredzaam worden op de woningmarkt, Het optreden van vermogensontwikkeling wordt beïnvloed door de autonome waardeontwikkeling, door de effecten van eigen (duurzaamheids)investeringen in de woning, en door de verplichte aflossing. De aflossingsplicht beperkt de financiële risico’s en is tevens te beschouwen als een vorm van pensioensparen. Mede door de lage rente is de betaalbaarheid van een eigen woning ook op langere termijn veilig te stellen. Door bij de verwerving van de woning de (financiële) drempel te verlagen, kunnen meer huishoudens profiteren van de voordelen van een eigen woning.

Kopen naar Wens is een variant waarbij de koper bij aankoop een uitgestelde betaling kan worden verleend, tot maximaal 50% van de marktwaarde. Bij doorverkoop wordt het resterende bedrag betaald. Dit bedrag wordt geïndexeerd met de gemiddelde prijsontwikkeling, met een minimum van 2%. De waardeontwikkeling van het al betaalde deel is voor 100% voor de koper.

Slimmer Kopen® is een variant waarbij de woning met (tijdelijke) korting op de marktwaarde wordt verkocht. De koper deelt bij terug- of doorverkoop in de waardeontwikkeling met de aanbieder, volgens een faire regeling. Daarbij wordt de verstrekte korting verrekend.

Lees meer